• Floristik,  Tänk Snabbt

    15 minuters-bruden

    Skulle du glömma din brudbukett? När det gäller brudbuketter är det egentligen standard att de beställs i god tid och att floristen har hört sig för med beställaren kring eventuella önskemål gällande färger och/eller specifika blomsorter. Under coronapandemin när det inte gick att hålla stora fester så sköt många upp sina bröllop helt eller höll små spontanbröllop utan gäster på…