Sociala Media

Student takeover av Nackademins instagramkonto

Under en vecka tog jag över flödet på Nackademins instagramkonto. Mitt uppdrag var att informera om hur det var att gå en yrkesutbildning och vara ute på praktik.

Content Creation – Annie Frost

PsxCare – From Yesterday’s News To Headline Material

Ett kort gruppsamarbete som gick ut på att välja ett företag eller verksamhet, analysera deras nuvarande närvaro och strategier i sociala media med målet att ta fram förslag på åtgärder och nya strategier. Då fokus för kursen var affärsmannaskap skulle vi även utvärdera teamets styrkor och talanger och ge förslag på eventuella andra yrkesroller som skulle behövas för att genomföra de föreslagna ändringarna.

Vi arbetade intensivt i fyra dagar och presenterade resultatet i denna film. Mina ansvarsområden var projektledning, grafisk design, animering av presentation samt remix av ljud och bild.